Inför Lgr11 skapades ämnesnätverk i Nackas kommunala skolor. Ämnesnätverken bestod av lärare från alla kommunens skolor. Här har vi, med utgångspunkt från läroplanen, tillsammans utformat planeringsstöd för skolans alla ämnen. Tanken med planeringsstödet i de olika ämnena är att de ska kunna fungera som inspiration och hjälp för kommunens lärare. Observera att de inte är obligatoriska eller tvingande.

 

Vi har också skapat mindmaps för en mer översiktlig vy.
1. Planeringsstöd i ämnen och årskurser samlade i en mindmap hittar du här:   Se ämnet i mindmapstruktur

2. Förslag på ämnesövergripande teman som en inspiration i ditt arbete som lärare finns också samlade i en mindmap, klicka på bilden nedan för att  ta del av temana som är uppdelade årskursvis.

Ämnesövergripande

PS. När du går in på mindmappen använd webbläsaren Chrome eller Firefox för bästa funktionalitet.


Annonser